Pojištění vozidel

Kromě povinného ručení se uzavírá také havarijní připojištění. To už není stanoveno ze zákona a tak je pouze na rozhodnutí majitele vozu, zda si pojištění uzavře nebo ne. Jeho hlavní myšlenkou je ochrana vozidla. Nejčastěji se uplatňuje v případě, že je viníkem dopravní nehody majitel motorového vozidla. U tohoto pojištění většinou musíte zaplatit spoluúčast na škodě způsobené na vozidle. Záleží dle druhu sjednané smlouvy. Hlavním důvodem uzavírání pojistné smlouvy je náplň pojištění. Jedná se o ochranu vozidla proti havárii, vandalismu, krádeži a živelné události. V těchto případech má majitel s havarijním pojištěním právo na pojistné plnění. V dalších případech existují doplňující připojištění.

Napsat komentář