Ceny komodit se řídí několika faktory

Obchodování s komoditami se zaměřuje na investování meziproduktů, které kolísají na základě několika faktorů, včetně nabídky a poptávky, ekonomické výkonnosti a pohybů měn. Dostupnost komodit je možné sledovat prostřednictvím veřejných i soukromých agentur, které odhadují stav zásob, stejně jako nabídku i poptávku. Mezi důkladněji zaměřené agentury se řadí Ministerstvo energetiky a Ministerstvo zemědělství Spojených států, které pravidelně zveřejňují zprávy o nabídce a poptávce. Další skupiny, jako je například Světová rada pro zlato, OPEC a Národní asociace pro zpracování olejnin vydávají zprávy a analýzy konkrétních komoditních trhů.

Měření nabídky a poptávky

Komodity jsou meziprodukty, které jsou obecně zaměnitelné, což znamená, že jde o stejný produkt bez ohledu na místo. Zlato, které je způsobilé pro obchodování na Chicagské obchodní burze, je bez ohledu na místo jeho uložení stále to stejné zlato. Obchodníci a analytici se obecně řídí změnami stavu zásob a zjišťují, zda nabídka převyšuje poptávku.

Hodnocení skutečné versus odhadované prognózy

Trhy zpravidla stanovují cenu na základě všech dostupných informací – a jakmile jsou k dispozici nové informace, dojde k úpravě ceny na trhu. Ke sledování tohoto typu informací můžete použít ekonomický kalendář komodit, který je k dispozici v rámci platformy iFOREX pro obchodování s komoditami.  Zde jsou v ekonomickém kalendáři uváděny týdenní zprávy o komoditách, jako například zpráva Ministerstva energetiky USA, kterou zveřejňuje Úřad pro energetické informace. V tomto případě se obchodníci zaměřují na porovnání skutečných informací oproti prognózám. Trhy s ropou stanoví ceny podle odhadů analytiků a v závislosti na tom, zda jsou skutečné údaje oproti prognózám vyšší nebo nižší, se změní cena na trhu.

Jaké jsou nejdůležitější zprávy o nabídce a poptávce?

Existuje několik zpráv, které hýbou trhy. Zpráva EIA o zásobách je zpráva, která hýbe trhem s ropou, benzínem a topným olejem. Další důležitou zprávou je zpráva EIA o zásobách zemního plynu, zveřejňovaná každý čtvrtek. Každý měsíc zveřejňuje Ministerstvo zemědělství USA svoji zprávu o plodinách, která je klíčová během sezóny sklizně kukuřice, sóji a pšenice. Světová rada pro zlato vydává každý měsíc zprávu, s uvedením nabídky a poptávky po drahých kovech. Londýnská burza kovů zveřejňuje každý měsíc zprávu o zásobách základních kovů, mezi které se řadí měď, hliník, nikl a zinek.

Co ještě hýbe komoditními trhy?

Kormě zpráv zaměřených na nabídku a poptávku mohou být hybateli trhů zásadní události, které se zabývají ekonomickou silou konkrétních zemí. Jestliže například roste ekonomika USA a trh s bydlením je silný, může dojít ke zvýšení hodnoty komodit jako je dřevo a měď. Slabá ekonomika USA bude mít za následek pravý opak.

Jak měny ovlivňují komodity?

Měnové trhy mohou změnit trajektorii komoditních trhů. Cena většiny komodit je uváděna v amerických dolarech, takže při posílení dolaru se zvýší cena komodit v ostatních měnách. Silnější dolar je často předzvěstí oslabení cen drahých kovů. Má také často vliv na cenu ropy a zemědělských produktů. Při hodnocení komodit musíte zkombinovat více prvků, včetně nabídky a poptávky, stejně jako hodnoty konkrétních měn.